โปรแกรม รับแจ้งประเด็น ระบบงานสำนักการระบายน้ำ กทม.

แจ้งเรื่อง/ร้องเรียน ตรวจสอบสถานะการดำเนินการ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์

QR Code

โปรแกรม รับแจ้งประเด็น
ระบบงานสำนักการระบายน้ำ กทม.
สามารถกดดาวน์โหลด
สำหรับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์

Copy Link

โปรแกรม รับแจ้งประเด็น
ระบบงานสำนักการระบายน้ำ กทม.
สามารถ copy link ด้านล่าง
(https://ddscms.nidprotech.com/request)